Cornus k. ‘Heart Throb


CORNUS kousa 'Heart Throb'- Heart Throb Chinese Dogwood